Phụ kiện nối ống uPVC

 • 13080349
 • 13080350
 • 13080351
 • 13080352
 • 13080353
 • 13080354
 • Ball Valves
 • Bends
 • Butterfly Valves
 • Checked Valves
 • Diaphram Valves
 • Elbows
 • End Caps
 • Phụ kiện CPVC 01
 • Phụ kiện CPVC
 • Phụ kiện h¢n-Welded Systems 01
 • Phụ kiện h¢n-Welded Systems
 • Phụ kiện van
 • Phụ kiện van01
 • Phụ kiện van02
 • Reducer
 • Reducer01
 • reducer-tee-2
 • Socket fittings
 • Strainer
 • Tees
 • Unions
 • 13080321
 • 13080323
 • 13080325
 • 13080326
 • 13080327
 • 13080328
 • 13080321
 • 13080325
 • 13080327
 • 13080331
 • 13080334
 • 13080336
 • 13080368
 • DSC00410
 • DSC00411
 • DSC00416
 • DSC00417
 • DSC00419
 • DSC00420
 • DSC00421
 • DSC00422
 • DSC00424
 • DSC00426
 • DSC00427
 • DSC00429
 • DSC00430
 • DSC00431
 • DSC00433
 • DSC00440
 • DSC00441
 • DSC00443
 • DSC00444
 • DSC00446
 • DSC00447
 • DSC00448
 • DSC00450
 • DSC00451
 • DSC00452
 • FILE308
 • FILE311
 • FILE317
 • FILE318
 • FILE319
 • FILE320

 

LOGO COMPANYChuyên cung cấp tất cả các chủng loại phụ kiện đấu nối ống uPVC.

 • Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO theo hệ milimet và tiêu chuẩn ASTM theo hệ inch của Mỹ.
 • Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.
 • Đồng thời, công ty KNC còn là đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam các sản phẩm ống và phụ kiện nối ống uPVC do công ty THAI PIPE INDUSTRY CO., Ltd. (Thái Lan) sản xuất.

0 Comments

Leave A Reply