PHỤ KIỆN NỐI ỐNG HDPE HÀN NHIỆT

 • 12050011
 • 13080026
 • 29062011(013)
 • 29062011(014)
 • 29062011(015)
 • 29062011(016)
 • Big size Tee Reducer
 • Big size to small size-01
 • Big size to small size-03
 • Big size to small size-04
 • Big size to small size-05
 • Big size to small size-06
 • Big size to small size-07
 • DSC00307
 • DSC00309
 • DSC00310
 • DSC00311
 • DSC00312
 • DSC00313
 • DSC00314
 • DSC00316
 • DSC00317
 • DSC00318
 • DSC00319
 • DSC00321
 • DSC00322
 • DSC00326
 • DSC00329
 • DSC00331
 • DSC00332
 • DSC00334
 • DSC00337
 • DSC00338
 • DSC00343
 • IMG_2297
 • IMG_2309
 • IMG_2311
 • IMG_2312
 • IMG_2313
 • IMG_2375
 • Khuỷu HDPE-Elbow
 • Khuỷu HDPE-Elbow-01
 • Mối nối chữ thập-Cross fitting
 • Mối nối giảm-Reducer-01
 • Mối nối giảm-Reducer-02
 • Mối nối giảm-Reducer-03
 • Mối nối giảm-Reducer-04
 • Mối nối giảm-Reducer-05
 • Mối nối giảm-Reducer-06
 • Mối nối giảm-Reducer-07
 • Mối nối giảm-Reducer-08
 • Mối nối th￴ng minh-Intelligent fitting
 • Mối nối th￴ng minh-Intelligent fitting-01
 • Mối nối th￴ng minh-Intelligent fitting-02
 • New concept of Branching Tee.01
 • New concept of Branching Tee.02
 • New concept of Branching Tee
 • Ong cap
 • Phụ kiện theo yêu cầu KH-Customer’s required fitting
 • Phụ kiện-Fittings
 • Phụ kiện-Fittings-01
 • Phụ kiện-Fittings-03
 • Phụ kiện-Fittings-04
 • Phụ kiện-Fittings-05
 • Phụ kiện-Fittings-06
 • Phụ kiện-Fittings-08
 • Phụ kiện-Fittings-09
 • Phụ kiện-Fittings-010
 • Phụ kiện-Fittings-011
 • Phụ kiện-Fittings-012
 • T↑ giảm-Tee Reducer-01
 • T↑ giảm-Tee Reducer-02
 • T↑ giảm-Tee Reducer-03
 • T↑ giảm-Tee Reducer-04
 • T↑ giảm-Tee Reducer-05
 • Tê giảm-Tee Reducer-06

LOGO COMPANYLà đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm phụ kiện nối ống HDPE hàn nhiệt do Công ty Thai Asia P.E, Co.Ltd. sản xuất

Sản phẩm đa dạng, thích ứng với tất cả các điều kiện thi công khó.

0 Comments

Leave A Reply